KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Bộ môn

Khoa CNTT hiện đang có 4 bộ môn chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Toán. Tổng cán bộ giảng viên chức hơn 40 người: 6TS, 4 NCS, 20 ThS và 2 CN.

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN