Mạng máy tính & Truyền thông

GIỚI THIỆU

Bộ môn Mạng v Truyền thông được chính thức thành lập từ tháng 11 năm 2006, l một trong bốn bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nha Trang.

Nhiệm vụ chính của Bộ môn l đào tạo Cử nhân chuyên ngành Mạng v Truyền thông có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt v tư duy nhạy bén để có thể nắm bắt được các công nghệ mạng thế hệ mới cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mục tiêu chính của chuyên ngành Mạng v Truyền thông l trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc về mạng truyền thông v các công nghệ nền tảng của nó. Cụ thể, theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được lĩnh hội kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động v các hệ thống truyền thông đa phương tiện.

Song song với nhiệm vụ đào tạo, bộ môn cố gắng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng v triển khai các giải pháp chuyên sâu trong lĩnh vực Mạng máy tính v Ứng dụng phân tán.

NHÂN SỰ

STTHọ v tênChức vụHọc vịE-mailĐiện thoại
1Mai Cường ThọQuyền Trưởng BMThạc sĩ thomc@ntu.edu.vn 0915 311008
2Huỳnh Tuấn Anh GV Thạc sĩ anhht@ntu.edu.vn 094 5505449
3Đinh Đồng LưỡngGV kiêm nhiệmTiến sĩ luongdd@ntu.edu.vn 09661 00661
4Đỗ Như AnGVTiến sĩ andn@ntu.edu.vn 09134 19666
5 Lê Nam TuấnGVTiến sỹ tuanln@ntu.edu.vn 0984 842342
6 Phạm Văn NamGVNCSnampv@ntu.edu.vn 0904 388182
7 Trần Mạnh KhangGVĐại họckhangtm@ntu.edu.vn 0989 164202
8Cấn Thị PhượngGVThạc sĩ
9Nguyễn Huỳnh HuyGV tập sựĐại học

LIÊN HỆ