KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Danh mục: Danh sách cựu sinh viên

Cựu sinh viên K58 – Cao đẳng CNTT

STT Họ và Tên 1 Tống Khánh Hòa 2 Ngô Trí Minh Toàn 3 Lê Trần Thế Vinh 4 Nguyễn Hoài Vũ 5 Cao Minh Thích 6 Trần Vũ Khoa Danh 7 Phạm Hoàng Quốc Huy 8 Ngô Hoàng 9 Trịnh Phúc Nhật 10 Phạm Ngọc Sang 11 LươngNgọc Hiệp 12 Phạm Ngọc Cường 13 […]

Read More →

Cựu sinh viên K57 – TTQL

Danh sách cựu sinh viên  lớp Đại học K57, Ngành Đào tạo Hệ thống thông tin quản lý

Read More →

Cựu sinh viên K57 – ngành CNTT

Khóa 57, Khoa CNTT tuyển sinh 2 lớp Hệ Đại học, với danh sách cụ thể dưới đây

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN