KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Danh mục: Chưa được phân loại

Chào mừng Đại hội chi bộ ngành Công nghệ thông tin

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) có thể chưa là dài đối các ngành truyền thống trong Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT), nhưng cũng không phải là ngắn đối với một ngành học mà thông tin luôn thay đổi từng ngày, từng giờ.  27 […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN