KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Danh mục: Sự kiện

Lợi ích khi tham gia nghiên cứu khoa học

Là thế hệ trẻ sinh viên chúng ta cần hiểu rõ những cái hay, những mặt tích cực mà nghiên cứu khoa học đem lại từ khi còn trong môi trường đại học để sau này đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Lợi ích khi tham gia nghiên cứu khoa học Nhắc […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN