KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Qui chế đào tạo Đại học (13/8/2021)

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Hiệu Trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký ban hành quyến định QĐ 753, QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC mới

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Tải về [2.00 MB]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN