KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Chi bộ Ngành Công nghệ thông tin

Chi bộ Ngành CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang. Chi bộ lãnh đạo 3 đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trung tâm NC &PT Công nghệ phần mềm và Tổ công nghệ thông tin. 

Chi ủy ngành CNTT nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đ/c sau

  1. đ/c Phạm Thị Thu Thúy:            Bí thư – Trưởng Khoa
  2. đ/c Mai Cường Thọ:                  Phó bí thư – Quyền Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Chi bộ ngành Công nghệ thông tin

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN