Chi bộ Ngành Công nghệ thông tin

Chi bộ Ngành CNTT trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang. Chi bộ lãnh đạo 2 đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm NC &PT Công nghệ phần mềm. 

Chi ủy ngành CNTT nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đ/c sau

  1. đ/c Phạm Thị Thu Thúy:            Bí thư
  2. đ/c Mai Cường Thọ:                  Phó bí thư
  3. đ/c Nguyển Thủy Đoan Trang:  ỦY viên
Chi bộ ngành CNTT Đại học NHa Trang, Nhiệm kỳ 2017-2020

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN