KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

QUY TRÌNH – THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG

2- GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ SANG ĐẢNG KẾT NẠP:

 

THỨ TỰNỘI DUNG CÔNG VIỆCTHỦ TỤC
1Chi đoàn họp góp ý đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng kết nạp.

  – Buổi họp phải có sự có mặt của Đoàn cấp trên, ít nhất 2/3 Đoàn viên của chi Đoàn tham dự, theo trình tự:

*Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân;

*Các ý kiến đóng góp của đơn vị tập trung vào 04 vấn đề:

  1. + Về phẩm chất chính trị;
  1. + Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng;
  1. + Về học tập, chuyên môn;
  + Về quá trình hoạt động và năng lực công tác;

*Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm: phiếu tín nhiệm phải ghi rõ 02 cột: đồng ý, không đồng ý và có dấu treo của Đoàn trường.

Những trường hợp đơn vị chuyển hồ sơ lên cấp trên phải được sự đồng ý của trên 50% số người tham dự cuộc họp.

– Biên bản họp góp ý.BB hop xet chi doan– Văn bản đề nghị

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

2Ban Chấp hành cơ sở Đoàn– Họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp
– Hoàn tất thủ tục giới thiệu gởi chi bộ.
– Biên bản họp góp ý của cơ sở Đoàn- Văn bản đề nghị của cơ sở ĐoànMau 4_1-KND Nghi quyet de nghi Gioi thieu Doan vien vao Dang cua Chi doan

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú.Mau 4-KND Nghi quyet gioi thieu doan vien uu tu vao Dang

3Chi bộ– Hoàn tất thủ tục xét đề nghị kết nạp Đảng cho cảm tình đảng đủ điều kiện.

– Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng

– Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Mau CN-NTVD Giay chung nhan hoc lop Nhan thuc ve Dang– Đơn xin vào Đảng.Mau 1-KND Don xin vao Dang

– Nhận xét của đoàn thể khác ở nơi học tập, làm việc mà đoàn viên ưu tú là thành viên và cấp ủy nơi cư trú của đoàn viên ưu tú
– Lý lịch đoàn viên ưu tú xin vào ĐảngMau 2-KND Ly lich cua nguoi xin vao dang;(Huong dan khai Ly lich theo Mau 2-KND)

– Biên bản họp góp ý của chi đoàn.BB hop xet chi doan

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của cơ sở Đoàn.Mau 4_1-KND Nghi quyet de nghi Gioi thieu Doan vien vao Dang cua Chi doan

– Giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của đảng viên được phân công phụ trách.Mau 3-KND Giay gioi thieu nguoi vao Dang

– Các văn bản thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

4Cấp ủy cơ sở– Thẩm tra hồ sơ của chi bộ.

– Họp xét và ra Nghị quyết kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

– Toàn bộ hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng và Nghị quyết xét và đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ, báo cáo thẩm định của cấp ủy bộ phận (nếu có).- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú của cấp ủy cơ sở.Mau 7-KND Nghi quyet de nghi ket nap dang vien cua Dang uy co so

 

3- CHI BỘ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ.

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không quá một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp.Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một lễ). Lễ kết nạp Đảng bao gồm các phần:

–          Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

–          Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

–          Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.

–          Đại diện đảng viên được phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng;

–          Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với quần chúng là đoàn viên).

–          Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).

–          Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).

–          Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

–          Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

–          Bế mạc (chào cờ).

 

4- XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THÀNH ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC.

  * Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết.Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.
THỨ TỰNỘI DUNG CÔNG VIỆCTHỦ TỤCTHỜI GIAN-NGƯỜI NỘP HỒ SƠTHỜI GIAN-NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
1– Ban chấp hành chi đoàn thống nhất với Ban điều hành nhóm tu dưỡng rèn luyện nhận xét quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị- Chi đoàn họp góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị– Bảng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị. Mau 10-KND Ban tu kiem cua Dang vien du bi– Văn bản đề nghị

– Biên bản họp chi đoàn góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.BB hop xet chi doan ve chuyen dang chinh thuc

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

2Ban chấp hành cơ sở Đoàn– Họp xét, thống nhất giới thiệu công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

– Hoàn tất thủ tục gởi cấp ủy.

– Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.Bang_tong_hop_y_kien_doi_voi_dang_vien_du_bi– Văn bản đề nghị.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.Mau 10-KND Ban tu kiem cua Dang vien du bi

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

3Chi bộ– Cử đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

  – Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

– Hoàn tất thủ tục xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức gửi đảng ủy cơ sở

– Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Mau CN-DVM Giay chung nhan hoc lop Dang vien moi– Bản tự kiểm điểm đề nghị công nhận đảng viên chính thức.Mau 10-KND Ban tu kiem cua Dang vien du bi

– Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công phụ trách, giúp đỡ.Mau 11-KND Ban nhan xet Dang vien du bi

– Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.Mau 12C-KND Y kien nhan xet cua dai dien to chuc Doan the doi voi Dang vien du bi

– Bản nhận xét của đoàn thể khác nơi đảng viên dự bị đang công tác, học tập và chi ủy nơi cư trú.Mau 12-KND Tong hop y kien nhan xet

– Văn bản đề nghị.

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

 

4Cấp ủy cơ sở

  – Thẩm tra hồ sơ của Chi bộ

-Họp xét và ra Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

– Toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức và Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ, báo cáo thẩm định Nghị quyết của cấp ủy bộ phận (nếu có).- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy cơ sở.

5. SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP ỦY CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC, CHI BỘ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ GẦN NHẤT.

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN