KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Đội ngũ cán bộ

NHÂN SỰ  / STAFFS

  • BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN / INFORMATION SYSTEM

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤHỌC VỊ 
 1Nguyễn KhắcCường Giảng viênTiến sĩcuongnk@ntu.edu.vn
 2Hà Thị ThanhNgà Giảng viên Thạc sĩngahtt@ntu.edu.vn
 3Nguyễn ĐứcThuần Giảng viên / Trưởng BM HTTTTiến sĩthuannd@ntu.edu.vn
 4Phạm Thị ThuThúy Giảng viên / Trưởng KhoaTiến sĩthuyptt@ntu.edu.vn
 5Nguyễn Thủy ĐoanTrang Giảng viênThạc sĩtroangntd@ntu.edu.vn
 6Nguyễn Đình HoàngSơn Giảng viênThạc sĩsonndh@ntu.edu.vn
 7Nguyễn Thị Hương Giảng viênThạc sĩlynth@ntu.edu.vn
 8Lê Thị Thúy Phượng Giảng viênCử nhânphuongltt@ntu.edu.vn
 9Nguyễn Hữu Hiếu Chuyên viên Cử nhân
  • BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM / SOFTWARE ENGINEERING

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤHỌC VỊ 
 1Phạm Thị KimNgoan Giảng viên/ Trưởng BM KTPMThạc sĩngoanptk@ntu.edu.vn
 2Bùi ChíThành Giảng viên / Phó KhoaThạc sĩthanhbc@ntu.edu.vn
 3Nguyễn ĐìnhCường Giảng viênThạc sĩcuongnd@ntu.edu.vn
 4Lê Thị BíchHằng Giảng viênThạc sĩhangltb@ntu.edu.vn
 5Bùi Thị HồngMinh Giảng viênThạc sĩminhbth@ntu.edu.vn
 6Lê HoàngThanh Giảng viênNCS
 7Nguyễn ĐìnhHưng Giảng viênTiến sĩhungnd@ntu.edu.vn
 8Nguyễn Thanh QuỳnhChâu Giảng viênThạc sĩntqchau@ntu.edu.vn
 9Hồ Thị ThuSaGiảng viênThạc sĩ
 10Đoàn VũThịnhGiảng viênThạc sĩthinhdv@ntu.edu.vn
 11Cao NgọcTrinhGiảng viênThạc sĩ
 12Lê Thị ThanhNhànGiảng viênThạc sĩ
 13Huỳnh Thị ChâuPhúGiảng viênThạc sĩ
 14 Nguyễn HảiTriềuGiảng viênThạc sĩtrieunh@ntu.edu.vn

 

  • BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH/ COMPUTER NETWORK

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤHỌC VỊ 
 1 Đỗ NhưAn Giảng viênTiến sĩandn@ntu.edu.vn
 2 Huỳnh TuấnAnh Giảng viênNCSanhht@ntu.edu.vn
 3 Đinh ĐồngLưỡng Giảng viênThạc sĩluongđ@ntu.edu.vn
 4 Nguyễn MạnhCương Giảng viênNCS
 4 Phạm VănNam Giảng viênNCS
 5 Lê NamTuấnGiảng viênTiến sĩ
 6 Mai CườngThọGiảng viên / TBM  Mạng máy tínhThạc sĩthomc@ntu.edu.vn
 7 Trần MạnhKhangGiảng viênCử nhân
 8 Cấn ThịPhượngGiảng viênThạc sĩphuongct@ntu.edu.vn
 9 Nguyễn HuỳnhHuyGiảng viênCử nhânhuynh@ntu.edu.vn

 

  • BỘ MÔN TOÁN

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤHỌC VỊ 
 1Nguyễn ĐÌnhÁi Giảng viênThạc sĩaind@ntu.edu.vn
 2Nguyễn Thị ThùyDung Giảng viênThạc sĩdungntt@ntu.edu.vn
 3Nguyễn Thị Giảng viênThạc sĩnguyenthiha@ntu.edu.vn
 4Nguyễn CảnhHùng Giảng viênThạc sĩhungnc@ntu.edu.vn
 5Phạm GiaHưng Giảng viênTiến sĩphamgiahung@ntu.edu.vn
 6Thái BảoKhánh Giảng viênThạc sĩkhanhtb@ntu.edu.vn
 7Huỳnh Thị ThúyLanGiảng viênThạc sĩlanhtt@ntu.edu.vn
 8Nguyễn QuangTuấnGiảng viênThạc sĩtuannq@ntu.edu.vn
 9Trần QuốcVươngGiảng viênThạc sĩvuongtq@ntu.edu.vn
 10Mai ThịPhươngGiảng viênThạc sĩphuongmt@ntu.edu.vn
 11Lê Thị ThùyTrangGiảng viênThạc sĩtrangltt@ntu.edu.vn
 12Nguyễn Thị MinhNgọc Giảng viênThạc sĩngocntm@ntu.edu.vn

THÔNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

Bộ môn TSThS ĐH Tổng số
 Toán 1910
 Hệ Thống Thông tin 271 10
 Mạng và Truyền thông 34 1 8
 Kỹ thuật Phần mềm 0 114 15
 Tổng cộng 6
 316
 43
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN