KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Web giảng viên FIT-NTU

Địa chỉ Website các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Nha Trang

+ Bộ môn Công nghệ phần mềm

STT Họ tên GVĐịa chỉ Website
1Phạm Thị Kim Ngoanhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-ngoanptk
2Lê Thị Bích Hằnghttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-hangltb
3Huỳnh Thị Châu Phúhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-phuhtc
4Nguyễn Thanh Quỳnh Châuhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-chauntq
5Hồ Thị Thu Sahttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-sahtt
6Bùi Thị Hồng Minhhttp://fit.ntu.edu.vn/gv-minhbth
7Nguyễn Đình Cườnghttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-cuongnd
8Bùi Chí Thànhhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-thanhbc
9Đoàn Vũ Thịnhhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-thinhdv

+ Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

STT Họ tên GVĐịa chỉ Website
1Đỗ Như Anhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-andn
2Huỳnh Tuấn Anhhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-anhht
3Phạm Văn NamNCS
4Trần Mạnh Khang
5Mai Cường Thọhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-thomc
6Lê Nam TuấnNCS
7Đinh Đồng Lưỡnghttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-luongdd (GV Kiêm nhiệm)

 

+ Bộ môn Hệ thống thông tin

STT Họ tên GVĐịa chỉ Website
1Nguyễn Đức Thuầnhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-thuannd
2Phạm Thị Thu Thúyhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-thuyptt
3Nguyễn Thủy Đoan Tranghttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-trangntd
4Hà Thị Thanh Ngàhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-ngahtt
5Nguyễn Đình Hoàng Sơnhttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-sonndh
6Nguyễn Hữu Khôihttp:/fit.ntu.edu.vn/gv-khoinh
7Trần Minh Vănhttp://fit.ntu.edu.vn/gv-vantm

 

+ Bộ môn Toán

STT Họ tên GVĐịa chỉ Website
1Phạm Gia Hưng
2Nguyễn Đình Ái
3Thái Bảo Khánh
4Nguyễn Cảnh Hùng
5Nguyễn Quang Tuấn
6Trần Quốc Vương
7Nguyễn Thị Hà 
8Nguyễn Thị Thùy Dung 
9Huỳnh Thị Thúy Lan