Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\xampp7\htdocs\KhoaCNTT\ict\wp-content\themes\conference\functions.php on line 73
ICT2019 | Hội thảo Công nghệ thông tin & Truyền thông
spin

Ngày tổ chức

27 Tháng 12 năm 2019

Địa điểm

Hội trường 3 – Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Tp. Nha Trang

Tham dự

200+ Báo cáo viên và khách mời

Báo cáo

20+ Báo cáo chuyên môn

GIỚI THIỆU

Hội thảo ICT được tổ chức định kỳ hằng năm là diễn đàn để các nhà khoa học có cơ hội trao đổi những nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang. Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt, lần thứ IV (ICT2018) được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Hội thảo lần thứ V (ICT2019) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Tất cả các báo cáo của Hội thảo sẽ được đăng trong kỷ yếu có mã số ISBN của Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, các bài có chất lượng tốt sẽ được chọn lựa để đăng ở Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Lạt.

CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

 Công nghệ phần mềm
 Công nghệ tri thức
 Cơ sở toán cho tin học
 Công nghệ mạng & và truyền thông
 Tin học quản lý
 …

Chương trình Hội thảo

TỔ CHỨC

  TS. Quách Hoài Nam
Trường Đại học Nha Trang
  Ông Phạm Duy Lộc
Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa
  Ông Nguyễn Tri Huy
Hội tin học tỉnh Khánh Hòa
  PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp
Trường Đại học Cần Thơ
  TS. Phạm Thị Thu Thúy
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Nguyễn Thanh Hải
Trường Đại học Thông tin liên lạc
  TS. Đặng Thanh Hải
Trường Đại học Đà Lạt
  TS. Ngô Đức Lưu
Trường Đại học Bạc Liêu
  TS. Đỗ Như An
Trường Đại học Nha Trang
  TS. Nguyễn Đức Thuần
Trường Đại học Nha Trang
  TS. Phạm Gia Hưng
Trường Đại học Nha Trang
  TS. Đinh Đồng Lưỡng
Trường Đại học Nha Trang
  TS. Phạm Thị Thu Thúy
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Mai Cường Thọ
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Phạm Thị Kim Ngoan
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Nguyễn Thanh Hải
Trường Đại học Thông tin liên lạc
  TS. Phan Thanh Sơn
Trường Đại học Thông tin liên lạc
  TS. Nguyễn Hồng Giang
Trường Đại học Thông tin liên lạc
  ThS. Trần Thị Mỹ Hiền
Trường Đại học Thông tin liên lạc
  TS. Đinh Viết Tuấn
Trường Đại học Đà Lạt
  TS. Đặng Thanh Hải
Trường Đại học Đà Lạt
  TS. Võ Phương Bình
Trường Đại học Đà Lạt
  TS. Trần Ngô Như Khánh
Trường Đại học Đà Lạt
  TS. Ngô Đức Lưu
Trường Đại học Bạc Liêu
  ThS. Bùi Chí Thành
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Nguyễn Thủy Đoan Trang
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Đoàn Vũ Thịnh
Trường Đại học Nha Trang
  ThS. Nguyễn Đình Hoàng Sơn
Trường Đại học Nha Trang

TÀI TRỢ

LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 7 Nhà đa năng – Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu Tp. Nha Trang

Điện thoại: 0258-2471-367

Email: khoacntt@ntu.edu.vn

Biên tập & Quản trị bởi Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Nha Trang