BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

Kế hoạch chấm TTCN 59CNTT, và 60C.CNTT


Kính gửi các Thây, Cô, Các em sinh viên

Thực hiện kế hoạch thực tập chuyên ngành. Bộ môn Thông báo về tổ chức buổi báo cáo/chấm kết quả thực tập
1. Thời gian: 13h, ngày 26/01/2021
2. Địa điểm: Bộ môn + Phòng 707 nhà đa năng
3. Yêu cầu
    3.1- Sinh viên hoàn thiện và nộp báo cáo trực tiếp cho GV, đồng thời GV phụ trách thực hiện chấm điểm hướng dẫn. SV cần chú ý lấy nhận xét/chấm điểm của nơi thực tập (nếu có).
    3.2. Sinh viên chuẩn bị slide để thuyết trình tại buổi báo cáo trước bộ môn. Slide trình bày ngắn gọn các kết quả thu hoạch được, thời gian <7 phút cho mỗi báo cáo. Các sinh viên tới trước để chuẩn bị.
Trân trọng thông báo.