BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NTU

SHHT bộ môn tháng 12


Theo kế hoạch hoạt động, BM sẽ tổ chức SHHT cấp Bộ môn nhằm thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan để Đề cương học phần và chủ đề thực nghiệm về ANM. Chi tiết cụ thể dưới đây, Kính mời Thầy/Cô quan tâm tới dự

  • Giờ/ngày tổ chức: 14h00, ngày 26 /12/2019                   Địa điểm VP Bộ môn
  • Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:
SttHọ và tênChủ đề báo cáo
1Huỳnh Tuấn AnhĐề cương học phần thay thế đồ án tốt nghiệp Điện toán đám mây
2Mai Cường ThọThảo luận cập nhật đề cương Kiến trúc máy tính định hướng theo nội dung đánh giá của Chuẩn Kỹ sư CNTT Nhật Bản (Level2)
3Cấn Thị PhượngKhai thác lỗ hổng và tấn công sử dụng Metasploitable trên Kali