Tin tức

Giải pháp chống tân công từ chối dịch vụ phân tán

Xin giới thiệu tài liệu hội thảo An ninh mạng đa lớp với chủ đề "Arbor Product  Solution Overview" Mời xem…

An ninh mạng: Sercurity Best Practices

Xin giới thiệu tài liệu hội thảo An ninh mạng đa lớp với chủ đề "Sercurity Best Practices của SVTech" Mời…

Sự kiện + Thông báo

Thông báo V/v cập nhật đề cương học phần HK1 2018-2019

Đề cương các học phần được quản lý bởi bộ…

Học chuyên ngành Mạng máy tính

Bạn có thể làm việc ở hầu hết các đơn vị trong và ngoài nước có sử dụng máy tính kết nối mạng với mức lương hấp dẫn ở các vị trí như: Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống tại các ngân hàng, các trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu Chuyên viên phát triển phần mềm mạng Chuyên viên phát triển ứng dụng trên di động và mạng không dây Chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông: VoIP, hội nghị truyền hình

Tin mới

Giải pháp chống tân công từ chối dịch vụ phân tán

Xin giới thiệu tài liệu hội thảo An ninh mạng đa lớp với chủ đề "Arbor Product  Solution Overview" Mời xem…

An ninh mạng: Sercurity Best Practices

Xin giới thiệu tài liệu hội thảo An ninh mạng đa lớp với chủ đề "Sercurity Best Practices của SVTech" Mời…

Giải pháp IBM Security Network Protection

Xin giới thiệu tài liệu hội thảo An ninh mạng đa lớp với chủ đề "Giải pháp bảo vệ hệ…