KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Sách xuất bản

  • Tài liệu tham khảo:
    • Mẫu thiết kế – ThS. Huỳnh Tuấn Anh
    • Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến – ThS. Nguyễn Đình Hoàng Sơn
    • Phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML – ThS. Lê Thị Bích Hằng
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN