Các đề tài – dự án

STT Mã số – Tên đề tàiChủ nhiệm
 

Năm 2017- 2018 

 

Năm 2016

9TR2016-13-06: Nghiên cứu xây dựng công cụ tạo website tĩnh cho CBVC Trường Đại học Nha TrangThS. Mai Cường Thọ
8TR2016-13-07: Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển máy tính bằng các cử chỉ tay sử dụng camera 3DTS. Đinh Đồng Lưỡng
               Năm 2015
7TR2015-13-02: Ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ di động trên điện thoại thông minh hỗ trợ cho tàu cá hoạt động trên biểnTS. Phạm Thị Thu Thúy
               Năm 2013
6TR2013-13-11: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự Trường Đại học Nha TrangThS. Trần Minh Văn
 

Năm 2010

5TR2010-13-08: Xác định điều kiện cần và đủ của đồ thị Hamilton tối đạiTS. Đỗ Như An
4TR2010-13-09: Các tiêu chuẩn hội tụ của thuật toán hiệu chỉnh Tikhonov cho mô hình bài toán cân bằng (bao gồm một số mô hình toán kinh tế)TS. Phạm Gia Hưng
 

Trước 2010

3Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm.TS. Nguyễn Hữu Trọng
2Khai thác các luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian
<Đề tài nghiên cứu cấp Bộ>
TS. Nguyễn Hữu Trọng
TS. Nguyễn Đình Thuân
1Phát triển lý thuyết tập thô và xây dựng chương trình ứng dụng minh họa (hỗ trợ xử lý thông tin dạy và học tại Trường Đại học Nha Trang)TS. Nguyễn Đức Thuần