Đại học Nha Trang – Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang l Khoa Thủy sản, thành lập năm 1959 tại Học viện Nông Lâm. Trải qua hơn hơn 55 năm xây dựng v phát triển, Trường đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực quy mô lớn; l cơ sở nghiên cứu chủ đạo, triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên v phạm vi cả nước.

Trường Đại học Nha Trang l một trong 20 trường đầu tiên được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia công nhận l trường đạt chuẩn chất lượng.

Hiện nay Trường Đại học Nha Trang đang đào tạo 4 chuyên ngành tiến sĩ, 12 chuyên ngành thạc sĩ, 29 chuyên ngành đại học, 15 chuyên ngành cao đẳng v 15 chuyên ngành liên thông. Nh trường hiện có trên 700 cán bộ
giảng dạy, nghiên cứu với hơn 100 tiến sĩ v 300 thạc sĩ, trong đó có trên 40% được đào tạo ở các nước phát triển. Nh trường không ngừng mở rộng quy mô đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, phương pháp dạy v học để từng bước trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, hướng đến đại học định hướng nghiên cứu.

Với bề dày truyền thống, Trường Đại học Nha Trang luôn mong muốn mở rộng hợp tác với các trường, viện trong nước v trên thế giới, các tổ chức quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học v chuyển giao công nghệ nhằm từng bước hòa nhập vào nền giáo dục tiên tiến của thế giới, đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

[Nguồn: Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang]

http://ntu.edu.vn/Portals/0/Thu%20ngo%20cua%20Hieu%20truong%20NTU.pdf