KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp năm 2019/2020


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
1. Lịch chấm phản biện cả 2 ngành: ngày 29/07/2020, địa điểm: Văn phòng các Bộ môn
     – Bảo vệ hội đồng ngành CNTT: Sáng 30/07/2020, địa điểm: NDN.209, NDN.210, NDN.401
     – Bảo vệ hội đồng ngành HTTTQL: Sáng 31/07/2020, địa điểm: NDN.809, NDN.401
     Trân trọng Kính mời các Thầy, Cô, Các em sinh viên, Các bậc Phụ huynh, và Các Doanh nghiệp quan tâm đến dự

Ảnh Hội đồng Bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2019 – K57CNTT

2. Danh sách sinh viên, tên các đề tài bảo vệ tại các hội đồng năm 2020
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN