KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DS Sinh viên bị buộc thôi học -và tạm dừng học


Khoa CNTT gửi các Quyết định Buộc thôi học (đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo) và Tạm dừng học tập (đối với các sinh viên nghỉ học không có lý do).

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Download [719.04 KB]

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Download [411.92 KB]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN