KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Sử dụng Turnitin trong chống đạo văn đối với sản phẩm học thuật


Nội dung dưới đây là Hướng dẫn sử dụng Turnitin cơ bản

Phần một: Đăng ký tài khoản người dùng

Bước 1. Vào trang đăng ký

Bước 2. Chọn tài khoản học sinh

Bước 3. Nhập các thông tin về Định danh lớp và Mã đăng ký vào lớp từ: Người hướng dẫn, thông qua GV Hướng dẫn

Ngoài ra còn các thông tin khác Như email, mật khẩu, câu hỏi bảo mật tài khoản

 

Bước 4. Màn hình đăng ký thành công và đăng nhập

Phần 2. Nộp bài và Nộp lại bài

Bước 1. Nháy chuột vào tên lớp để vào khu vực nộp bài (ví dụ: nháy chuột lên 58CNTT, ở hình trên)

Bước 2. Nhấn nút NỘP để nộp bài  (chú ý, có thể được nộp nhiều lần (nếu Người hướng dẫn cấu hình))


Phần 3. Xem kết quả và xác định các nội dung bị “phần mềm nghi ngờ đạo văn”

Bước 1. Nháy chuột vào nút “Xem” (hình ngay trên), để vào xem, khi này hệ thống hiện các hướng dẫn cơ bản

Bước 2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên hình (XEM Ở CHẾ ĐỘ TRỰC QUAN)

 

 

 

 

 

Bước 2+. Thực hiện theo các hướng dẫn trên hình (XEM Ở CHẾ ĐỘ TEXT-ONLY REPORT)

Xem các hình sau để thực hiện

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN