KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Kế hoạch thực hiện ĐATN, CĐTN K59


Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện ĐATN, CĐTN, thông tin cụ thể như sau:

Đối với Đồ án tốt nghiệp:

       + Các đề tài của SV đề xuất đã được duyệt, các em liên hệ với GVHD để thực hiện theo kế hoạch.
       + Nếu không đề xuất đề tài thì SV sẽ chọn từ danh sách ĐATN và liên hệ với GVHD để xác nhận. Nếu nhiều SV cùng chọn 1 đề tài thì do GVHD quyết định.
   Đối với chuyên đề tốt nghiệp: Các em sinh viên có thể chọn từ danh sách các chuyên đề tốt nghiệp hoặc liên hệ với GVHD để xây dựng đề cương chi tiết thực hiện đề tài; các đề tài do sinh viên đề xuất thì liên hệ với GVHD thực hiện theo kế hoạch.
    – Thời gian đăng ký đề tài: từ ngày thông báo đến hết ngày 14/03/2021.
    – Thời gian bắt đầu thực hiện ĐATN, CĐTN: 15/03/2021 – 26/06/2021, ĐATN: 15 tuần, CĐTN: 10 tuần (đối với chuyên đề tốt nghiệp sẽ được kéo dài do vừa học các môn thay thế vừa thực tập)
    – Thời gian bảo vệ Đồ án, chấm thực tập: sẽ thông báo sau
    Nhờ Ban cán sự lớp thông báo cho các bạn trong lớp được biết. Nếu cần giải thích thêm, vui lòng liên hệ với thầy Bùi Chí Thành (thanhbc@ntu.edu.vn, 0989 639 211)
   Lớp trưởng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký theo mẫu gửi về email cho thầy Thành trước 17h00, ngày 15/03/2021.
   Lưu ý, sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể chọn các đề tài ngành CNTT.
Thẻ:
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN