KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT


Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Hiệu Trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký ban hành quyến định số 753/QĐ-ĐHNT, ban hành QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC mới, thay thế quyết định số 623/QĐ-ĐHNT ngày 5.9.2017.

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Tải về [2.00 MB]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN