KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Kế hoạch ra đề đồ án và chuyên đề tốt nghiệp


Theo kế hoạch học tập, trong học kỳ 2, Khoa CNTT có  5 lớp làm đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp như sau:

1) Đồ án tốt nghiệp (Số lượng dự kiến):

+ Ngành công nghệ thông tin (58.CNTT-1, 58.CNTT-2): 26 sinh viên.
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý (58.TTQL): 10 sinh viên.

2) Thực tập tốt nghiệp (Số lượng dự kiến)

+ Ngành công nghệ thông tin (58.CNTT-1, 58.CNTT-2): 60 sinh viên.
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: 18 sinh viên.

3) Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng (59C.CNTT-1, 59C.CNTT-2): 60 sinh viên

Các Thầy/Cô ra đề tài cho sinh viên làm ĐATN với số lượng như sau: (theo hạn ngạch hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp của Phòng Đào tạo năm 2019: GV hướng dẫn tối đa 4 ĐA, nếu GV là tiến sĩ, GV chính hướng dẫn tối đa là 6 ĐA):
– Đồ án tốt nghiệp ngành CNTT: 4 đề tài (khuyến khích nhiều hơn)
– Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống TTQL: 2 đề tài (khuyến khích nhiều hơn)
– Thực tập tốt nghiệp bậc đại học (Ngành CNTT và Hệ thống TTQL): 6 đề tài (hoặc nhiều hơn) hoặc đưa ra định hướng đề tài để sinh viên chọn GV hướng dẫn.
– Thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng: 5 đề tài (hoặc nhiều hơn) hoặc đưa ra định hướng đề tài để sinh viên chọn GV hướng dẫn.
Đề tài gửi cho Trưởng Bộ môn đến hết ngày 14/02/2020. Trưởng Bộ môn xét duyệt sơ bộ đề tài và gửi lại cho Khoa đến hết ngày 17/02/2020, Khoa sẽ họp và thẩm định đề tài (chỉ xét duyệt Đồ án tốt nghiệp), sau đó công bố cho sinh viên đăng ký đề tài và bắt đầu đợt thực tập.

Quý thầy, cô lưu ý:
– Hạn chế lặp lại các đề tài các khóa trước
– Ngành HTTT không chỉ có phân tích thiết kế, nên có chương trình minh họa
– Các đề tài ứng dụng thì phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể
– Các đề tài do sinh viên tự đề xuất: yêu cầu sinh viên viết đề cương và Bộ môn, Khoa sẽ xét duyệt để đảm bảo đủ ngưỡng cho 1 đồ án tốt nghiệp

      – Đối với các đề tài thực tập tốt nghiệp (cao đẳng, đại học) sẽ do Trưởng Bộ môn xét duyệt
      – Thầy, cô có thể tham khảo cấu trúc đề cương đồ án tốt nghiệp (file đính kèm)
Kính chúc quý thầy, cô sức khoẻ và công tác tốt.
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN