KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Công ty TMA Solutions tuyển Thực tập sinh


Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions (Industry Internship) chi nhánh Bình Định đã gửi đến Khoa thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 3 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 01/2020). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA chnhánh Bình Định, vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 30/11/2019.

Bài viết liên quan

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN