KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

[GrandMN] Tuyển Lập trình PHP, Mobile và Tester


Công ty TNHH Grand M.VN cần tuyển dụng các bạn sinh viên mới ra trường để đào tạo nhân sự cho các vị trí:

–              Lập trình PHP

–              Lập trình Mobile (iOS và Android)

–              Tester

Thẻ:, , ,

Bài viết liên quan

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN