KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Kỹ sư Quản trị hệ thống Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý các sự cố.
 • Phân tích nguyên nhân gốc của vấn đề, triển khai giải pháp ngắn và dài hạn cho các vấn đề trên hệ thống CNTT.
 • Bổ sung cơ sở dữ liệu lỗi đã biết, cho các vấn đề trên hệ thống CNTT.
 • Phân tích chỉ ra rủi ro hệ thống.
 • Xây dựng các hướng dẫn xử lý sự cố, bảo dưỡng, phương án ứng cứu thông tin cho các hệ thống CNTT.
 • Tổ chức, thực hiện đào tạo các đơn vị về nghiệp vụ, giám sát và xử lý sự cố các hệ thống CNTT.
 • Nghiên cứu xu hướng CNTT áp dụng cho công tác VHKT Hệ thống CNTT.
 • Đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cấp ứng dụng cho công tác VHKT: Giám sát, quản lý thông tin tự động…

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

      1,Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT/ Toán tin/ Điện tử viễn thông/ Khoa học máy tính.

2, Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức cơ bản về phần cứng máy chủ
 • Kiến thức cơ bản về hệ thống lưu trữ
 • Kiến thức cơ bản về ảo hóa máy chủ
 • Kiến thức nền tảng về hệ điều hành Linux (LPI-1)

3, Kinh nghiệm Liên quan

 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT/ĐTVT: VHKT các dịch vụ, tích hợp, thiết kế/triển khai hệ thống…

Nguồn: http://tuyendung.congtrinhviettel.com.vn/viec-lam/ky-su-quan-tri-he-thong.35a767c6.html

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN