KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Kỹ sư Quản trị mạng


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phân tích nguyên nhân gốc của vấn đề, triển khai giải pháp ngắn và dài hạn cho các vấn đề trên Hạ tầng Mạng
 • Chủ động Giám sát, phân tích xu hướng KPI để đưa ra các vấn đề của Hạ tầng Mạng.
 • Bổ sung cơ sở dữ liệu lỗi đã biết, cho các vấn đề trên Hạ tầng Mạng.
 • Nghiên cứu xu hướng CNTT áp dụng cho công tác VHKT Hạ tầng Mạng.
 • Đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cấp ứng dụng cho công tác VHKT: Giám sát, quản lý thông tin tự động…
 • Xây dựng các hướng dẫn xử lý sự cố, bảo dưỡng, phương án ứng cứu thông tin cho các Hạ tầng Mạng Wan/Lan.
 • Tổ chức, thực hiện đào tạo các đơn vị về nghiệp vụ, giám sát và xử lý sự cố các Wan/Lan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

      1. Trình độ học vấn/ Chuyên môn có liên quan

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT/ Toán tin/ Điện tử viễn thông/ Khoa học máy tính.

2. Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức cơ bản về NetWork.
 • Kiến thức cơ bản các thiết bị Cisco, Fortigate..

3. Kinh nghiệm Liên quan

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên: Có chứng chỉ CCNA, CCNP.

Nguồn: http://tuyendung.congtrinhviettel.com.vn/viec-lam/ky-su-quan-tri-mang.35a767c7.html

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN