KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

TMA Innovation Park Tuyển thực tập Batch 9


Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) đã xin gửi đến KHOA CNTT thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 9.

Thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 11/2021\

Cách thức ứng tuyển đơn giản, trực tiếp qua link: https://bit.ly/internship-tip.

Quyền lợi khi thực tập tại TMA Bình Định:

–         Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương

–         Được hướng dẫn trực tiếp bởi Subject Matter Expert (SME)

–         Được đào tạo công nghệ và kỹ năng làm việc cơ bản

–         Hỗ trợ đạo tạo tiếng Anh

–         Được cung cấp trang thiết bị làm việc

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN