09 vị trí cho nhân viên thiết kế tại Công ty Netsurf Vietnam

Công ty Netsurf Vietnam lên website và FB của Khoa nhé: 09 vị trí cho nhân viên thiết kế.

Vị trí này các em tốt nghiệp Cao đẳng cũng có thể làm được.

Xin mởi các em xem Brochure tuyển dụng ngay ảnh dưới