Fujinet tuyển dụng lập trình viên

Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết; – Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application (PHP – Java – .NET);  – Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC…; – Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel…; – Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS…; – Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây

Một số hình ảnh Công ty, đoàn công tác Khoa CNTT “chộp” được, hi vọng các bạn sinh viên yên tâm đến làm việc tại công ty.

Gặp và trao đổi với lãnh đạo Fujinet
Nơi các Lập trình viên của Fujinet làm việc
Nơi các Lập trình viên của Fujinet làm việc