KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Conference on Information and Communications Technology


GIỚI THIỆU CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Conference on Information and Communications Technology-Hội thảo về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là Hội thảo thường niên, được sáng lập bởi Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Trường Đại học Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang (12/2016). Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt ngày 22/12/2017. Hội thảo lần thứ IV (ICT2018) sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc.
Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng.

  1. Khoa học máy tính
  2. Công nghệ phần mềm
  3. Công nghệ Mạng & Truyền thông
  4. Hệ thống thông tin
  5. An ninh, an toàn thông tin
  6. Xử lý ảnh, Video và tín hiệu số
  7. IoT, CN 4.0…

Chi tiết thông tin hội thảo và các mốc thời gian, xin mời xem tại http://ict.tcu.edu.vn/

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN