KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo Khoa học cấp Khoa 5/2021


Kính gửi Thầy Cô, Các nhà Khoa học
Theo kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa CNTT sẽ tổ chức Hội thảo khoa học khoa với chủ đề “Cơ sở lý thuyết cho Toán ứng dụng và giải pháp CNTT” vào cuối học kỳ II của năm học.
Kính mời quý Thầy Cô, Các nhà Khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo và giới thiệu cho đồng nghiệp quan tâm gửi bài. Chi tiết của thông báo Hội thảo trong file đính kèm.
Các mốc thời gian quan trọng:

– Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 15/5/2021.

– Thời gian nhận kết quả phản biện: trước ngày 31/5/2021

–  Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 12/6/2021 tại Phòng 707, Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang.

– Địa chỉ gửi báo cáo: Qua email của Khoa CNTT,  kcntt@ntu.edu.vn.

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN