KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo khoa học giữa Trường Đại học Yunlin – Đài Loan và Trường Đại học Nha Trang


Ngày 29/6/2018, đoàn công tác gồm các Giáo sư của Trường Đại học Yunlin – Đài Loan (National Yunlin University of Science and Technology) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang
Đây là lần thứ 2 đoàn công tác đến làm việc với Trường Đại học Nha Trang. Nhân chuyến làm việc này, Trường Đại học Yunlin và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học để tạo ra cơ hội cho các nhà khoa học trao đổi những vấn đề đã và đang nghiên cứu.

Tham gia và báo cáo tại Hội thảo gồm có các Giáo sư cử Trường Đại học Yunlin và các giảng viên của Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Điện – Điện tử và Khoa Kinh tế. Thông qua Hội thảo lần này, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Yunlin và Trường Đại học Nha Trang có thể thảo luận và đề xuất các phương án hợp tác trong nghiên cứu sau này.

Thẻ:
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN