KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo Khoa học Khoa năm 2020


Thực hiện kế hoạch năm học về công tác phát triển và nâng cao năng lực khoa học công nghệ và chuyển giao. Khoa Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo khoa học, chủ đề  “Cơ sở lý thuyết cho Toán ứng dụng và giải pháp CNTT”.

  • Thời gian: 7h30, ngày 24 tháng 7 năm 2020
  • Địa điểm: Phòng 707 – Nhà Đa Năng – Đại học Nha Trang

Chương trình hội thảo

Thời gianNội dung
7:30 – 8:00Nguyễn Cảnh Hùng – “Điều kiện để tồn tại nghiệm, tập nghiệm compact khác rỗng của bài toán bù mở rộng
8:00- 8:30Đỗ Như An – “The diameter of the (n-1)/2-regular graph on n vertics
8:30 – 9:00Nguyễn Đình Hoàng Sơn – “Giải pháp Web Service ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh hỗ trợ cho việc điểm danh sinh viên Đại học Nha Trang
9:00 – 9:30Mai Cường Thọ – “Nền tảng mô phỏng tấn công mạng Manet dựa trên Omnet ++5.X
9:30 – 10:00Hà Thị Thanh Ngà – “Thư viện cho các ứng dụng khoa học dữ liệu và ứng dụng nhận dạng với tập dữ liệu Digits
Bế mạc
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN