KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Khoa CNTT nhận Cờ thi đua và Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo


Kết thúc năm 2019 với nhiểu thành tích nổi bật, Khoa công nghệ thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo Tặng thưởng Cờ thi đua vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2018-2019.

Cùng với Cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quyết định công nhận “Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc” cho Khoa CNTT cùng với 8 tập thể khác của Trường Đại học Nha Trang.

cờ thi đua cấp Bộ

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Thúy (Trưởng khoa – Khoa Công nghệ thông tin) và Tiến sĩ Đinh Đồng Lưỡng (Trưởng phòng – Phòng Đảm bảo chất lượng, GV kiêm nhiệm Khoa Công nghệ thông tin) nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ban giám hiệu Trường thừa ủy quyền trao tặng

Cũng trong đợt này, Trường Đại học Nha Trang cũng đón nhận 2 vinh dự lớn: Bổ nhiệm 5 phó giáo sư và 2 Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định, [xem tại Báo Khánh Hòa] .

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN