KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thông báo Hội thảo khoa học Khoa 2019


Theo kế hoạch công tác năm học, Khoa CNTT sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa vào giữa tháng 6/2019.

Do đó Khoa CNTT xin gửi quý Thầy Cô thông báo gửi bài của Ban tổ chức Hội thảo
Thời gian gửi bài: từ nay đến trước ngày 15/5/2019.
Bài gửi qua email của Khoa CNTT, kcntt@ntu.edu.vn
Kính đề nghị quý Thầy Cô quan tâm tham gia và giới thiệu cho các đồng nghiệp trong và ngoài trường tham dự.
Trân trọng.
LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab

Download [489.79 KB]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN