KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: Cuộc đua số

Sinh viên Khoa CNTT tham dự Cuộc đua số, chủ đề Xe tự hành

Căn cứ thư mời của Ban tổ chức Cuộc đua số tập đoàn FPT gửi Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên ngày 5 tháng 11 năm 2018 về việc mời Trường tham gia chương trình Cuộc đua số năm 2018-2019. Xét thấy các lợi ích về việc thúc đẩy phong […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN