KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: Đồ án tốt nghiệp

Kế hoạch thực hiện ĐATN, CĐTN K59

Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện ĐATN, CĐTN, thông tin cụ thể như sau: Đối với Đồ án tốt nghiệp:        + Các đề tài của SV đề xuất đã được duyệt, các em liên hệ với GVHD để thực hiện theo kế hoạch.        + Nếu không đề xuất đề […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN