KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: Java

[Công ty Fujinet] Fresher Web Developers (.NET- Java – PHP)

Công ty Fujinet Fresher Web Developers (.NET- Java – PHP) Skill tag: PHP, Java, .NET Mô tả công việc: Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java – .NET) Làm việc với Java Web như: Java […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN