KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: NCKH sinh viên

Xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020

Triển khai thông báo của Phòng KHCN, Khoa CNTT kính mời các Thầy, Cô, các em Sinh viên đề xuất đề tài NCKH theo thông báo, gửi về Khoa qua email cho Cô Thúy để tổ chức xét duyệt ở Khoa trước khi gửi Phòng KHCN. Thời gian: Trước ngày 28/03/2020.

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN