KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thẻ: nhà thông minh

Sinh viên 58 CNTT tham gia giới thiệu sản phẩm Nhà thông minh

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 đã diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang trong 2 ngày 11 và 12/12/2018. Cuộc thi có 137 dự án của 210 thí sinh (từ lớp 8 đến 12) thuộc 34 đơn vị tham gia, bao gồm […]

Read More →
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN