KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Xét duyệt đề cương LV cao học CNTT 2019


Căn cứ quyết định thành lập hội đồng xét duyệt đề cương luận văn cao học ngành Công nghệ thông tin khóa đào tạo năm 2020.

Hội đồng thông báo Mời Toàn thể Thầy, Cô, các nhà khoa học, các học viên cao học, các em sinh viên quan tâm tham dự.

Thời gian: ngày 8/5/2021: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h30

Địa điểm: Phòng 707, Nhà Đa Năng – Trường Đại học Nha Trang

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN