KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hoàn thành việc nhập điểm HP


Kính gửi: Quý Thầy Cô

Theo Quyết định V/v Quy định đánh giá học phần (số 631/QĐ-ĐHNT 23/5/2018) do Phòng ĐBCL&KT ban hành: “GV nhập điểm và nộp bảng điểm gốc về Phòng ĐTĐH chậm nhất là 10 ngày sau đợt thi”

Bắt đầu từ 2/8 (sau đợt thi 10 ngày) các Khoa/Viện sẽ bắt đầu xét công nhận Tốt nghiệp cho khóa 56 và tiến hành xếp lịch thi lại cho HK 2/17-18.

 

Rất mong Quý Thầy Cô hoàn thành việc nhập điểm đúng thời hạn để không phải ảnh hưởng đến kế hoạch chung nhà trường.

Kính nhờ Trưởng Bộ môn thông báo đến tất cả thành viên trong đơn vị mình được biết.

Xin cám ơn.

Trân trọng.

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN