Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nhằm tạo diễn đàn để các Thầy Cô chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, Khoa sẽ tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy.
Thời gian tổ chức (dự kiến): 29/12/2018
Nội dung Hội thảo:
 – Phương pháp giảng dạy hiệu quả của các môn học cụ thể.
 – Ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy.
 – Thảo luận về thái độ học tập của SV và phương pháp thu hút SV tham gia học tập.
– Các chủ đề khác (không giới hạn) liên quan đến việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Thời gian gửi bài: Trước 10/12/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.