KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thào nâng cao CLĐT cấp Khoa 2021


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

(Năm học 2020-2021 – 14:00, Thứ Bảy, ngày 27/3/2021 – Phòng 707 – Nhà đa năng)

Thời gianNội dung
14:00 – 14:10– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hội thảo
14:10- 14:30Mai Cường Thọ – “Một số đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo học phần Nhập môn ngành Công nghệ thông tin
14:30 – 14:50Nguyễn Đình Cường – “Một số ý kiến phản biện đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE) Kinh nghiệm sử dụng công cụ phần mềm hỗ trợ tuần học số và đề nghị nâng cao khả năng  học tập trực tuyến cho sinh viên
14:50 – 15:10Nguyễn Đình Hoàng Sơn – “Một số vấn đề trong thực hiện đồ án tốt nghiệp/ chuyên đề tốt nghiệp các đề tài thiết kế và lập trình ứng dụng web của khoa công nghệ thông tin – Đại học Nha Trang
15:10 – 15:30Huỳnh Tuấn Anh – “Ảnh hưởng của việc ghi chép bài giảng của sinh viên đối với kết quả cuối kỳ
15:30 – 15:50Cấn Thị Phượng – “Dạy học lớp đông, đôi điều chia sẻ
15:50 – 16:20Nguyễn Thanh Quỳnh Châu –Vận dụng Rubric và công cụ Quick Rubric trong đánh giá kiểm tra quá trình & đánh giá thi  học phần TH Tin học cơ sở
16:20 – 16:40Đoàn Vũ Thịnh – “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thực hành tin học cơ sở
Bế mạc

(Mỗi báo cáo 10 phút trình bày và 10 phút trao đổi)

[MỜI XEM KỶ YẾU HỘI THẢO

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
|Open Open in new tab
]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN