KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Hội thảo nâng cao CLĐT cấp Khoa (13:30, 23/5/2020)


Chủ đề Hội thảo:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích Hội thảo:

Nhằm thảo luận và đề xuất phương pháp cập nhật chương trình đào tạo, đặc biệt chương trình đào tạo chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp (POHE) và chương trình đào tạo đại trà ngành Công nghệ thông tin hiện hành. Mặt khác, Hội thảo cũng nêu ra một số vấn đề trong việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần Tin học cơ sở – Học phần được giảng dạy cho sinh viên toàn trường.

2. Thời gian: 13:30, ngày 23/5/2020

3. Địa điểm : Phòng 707 Nhà đa năng

4. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

(Năm học 2019-2020 – 13:30, Thứ Bảy ngày 23/5/2020 – Phòng 707 – Nhà đa năng)  [[Xem kỷ yếu hội thảo]]

Thời gianNội dung
13:30 – 13:40– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hội thảo
13:40- 14:00Nguyễn Thủy Đoan Trang – “Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng: Một vài đề xuất
14:00 – 14:20Nguyễn Đức Thuần – “Một số ý kiến phản biện đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE)
14:20 – 14:40Phạm Thị Thu Thúy, Bùi Chí Thành – “Phân tích kết quả sát hạch chuẩn Kỹ sư CNTT của sinh viên – Một số đề xuất trong cập nhật chương trình đào tạo
14:40 – 15:00Nguyễn Đình Hoàng Sơn – “Đổi mới, tăng cường kiểm tra đánh giá trong các học phần lập trình web theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng
Giải lao 20 phút (15:00 – 15:20)
15:20 – 15:40Hà Thị Thanh Ngà – “Sinh viên và những hỗ trợ để học tốt các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh
15:40 – 16:00Phạm Thị Kim Ngoan – “Một vài đề xuất đảm bảo chất lượng học phần Tin học cơ sở
16:00 – 16:20Nguyễn Thanh Quỳnh Châu –Thử nghiệm vận dụng phương pháp dạy học theo dự án cho học phần Thực hành Tin học cơ sở – Khóa 61
16:20 – 16:40Huỳnh Tuấn Anh – “Một số kiến nghị đối với đề thi môn học tin học cơ sở
Bế mạc

(mỗi báo cáo 10 phút trình bày và 10 phút trao đổi)

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN