KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Nghiệm thu giáo trình Toán rời rạc


Kính gửi các Thầy, Cô

Theo kế hoạch năm học, Thầy TS.GVC Đỗ Như An – Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông đã hoàn thành việc biên soạn giáo trình Toán rời rạc.

Hiệu trưởng Trường ĐHNT đã ra quyết định số 394/QĐ-ĐHNT về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu Toán rời rạc của TS. Đỗ Như An, với các thành viên hội đồng như sau:

  1. TS. Phạm Gia Hưng – ĐHNT: Chủ tịch hội đồng thẩm định
  2. TS. Nguyễn Đức Thuần – ĐHNT: UV. Phản biện 1
  3. TS. Đặng Thanh Sơn – ĐH Thông tin liên lạc: UV.Phản biện 2
  4. ThS. Lưu Xuân Thắng – ĐH Khánh Hòa: Ủy viên
  5. ThS. Mai Cường Thọ – ĐHNT : UV. Thư ký hội đồng

Hội đồng sẽ tổ chức họp thẩm định giáo trình

  • vào: 9h, thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021
  • tại: Văn phòng Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

Kính mời các Thầy, Cô quan tâm tham dự buổi họp thẩm định

Toán rời rạc

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN