KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

V/v tham dự hội nghị phát triển CTĐT định hướng POHE


Kính chào Thầy Cô,
Kính gửi Thầy Cô thông báo mời tham dự Hội nghị phát triển CTĐT POHE. Do Khoa CNTT nằm trong danh sách xây dựng CTĐT theo định hướng POHE nên Nhà trường thông báo các Thầy có tên trong danh sách phải tham dự họp.
Thời gian: từ 8g đến 17g ngày 25/7/2018
Địa điểm: Phòng họp số 4
Đề nghị Thầy Cô dự hội nghị đông đủ.
Trân trọng,
LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN