KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Đề tài NCKH SV – Xây dựng ứng dụng quản lý trang thiết bị các khu giảng đường


Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xây dựng ứng dụng quản lý trang thiết bị các khu giảng đường phục vụ đào tạo của Trường ĐẠI HỌC Nha Trang

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Tấn An (Chủ nhiệm đề tài), lớp 56TH1

Phạm Văn Lạc, lớp 56TH1

Trần Tất Thắng, lớp 56TH2

Cán bộ hướng dẫn:

Th.S. Phạm Thị Kim Ngoan

Giới thiệu đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển về quy mô số lượng và chất lượng của Trường Đại học Nha Trang, các dữ liệu về cơ sở vật chất ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường, đòi hỏi cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung giúp Trung tâm phục vụ Trường học, giảng viên, nhân viên trực giảng đường, sinh viên… có thông tin chính xác và kịp thời về trạng thái và tình hình cơ sở vật chất của các phòng học trong mỗi khu giảng đường.

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Quản lý thông tin từng giảng đường: tên giảng đường, số phòng học, …
  • Quản lý phòng học: tên phòng, các trang thiết bị trong phòng, số chỗ ngồi,…
  • Quản lý trang thiết bị: tên thiết bị, tình trạng thiết bị,…
  • Thông tin cho người dùng biết tình trạng của các trang thiết bị trong phòng học.
  • Nhận và phản hồi yêu cầu của người dùng về tình trạng của các trang thiết bị trong phòng học.

Kết quả thực hiện đề tài

Sản phẩm của phần mềm bao gồm hai phần: một website giúp Trung tâm phục vụ Trường học có thể quản lý giảng đường và các thiết bị (trang quản trị) và một website đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin dành cho sinh viên, giáo viên; nhận và xử lý phản hồi về tình trạng của các trang thiết bị trong từng phòng của các khu giảng đường (trang người dùng).

Sản phẩm của đề tài hỗ trợ Trung tâm Phục vụ Trường học trong công tác quản lý cơ sở vật chất của trường hiệu quả hơn; giảng viên, sinh viên dễ dàng tra cứu thông tin phòng học, các trang thiết bị trong phòng và hiện trạng các trang thiết bị; giáo viên có thể gửi yêu cầu liên quan đến tình trạng thiết bị của mỗi phòng học đến đơn vị quản lý, nhân viên trực giảng đường có thể xác nhận các yêu cầu để gửi lên bộ phận quản lý, bộ phận quản lý thiết bị nhận những yêu cầu được gửi lên và xem xét để có những biện pháp sửa chữa kịp thời.

Nguồn: ThS. Phạm Thị Kim Ngoan

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN