KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Công ty FPT Softwares Đà nẵng tổ chức tuyển dụng tại Đại học Nha Trang


Vào chủ nhật ngày 31/03/2013, Công ty Phần mềm FPT Softwares Đà Nẵng phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức ngày hướng nghiệp – tuyển dụng cho các sinh viên Khoa CNTT.
      Trong phần hướng nghiệp, công ty FPT Softwares Đà Nẵng đã giới thiệu về tập đoàn FPT nói chung, FSOFT nói riêng: cơ cấu, văn hóa, quy trình làm việc cũng như các ngành nghề và cơ hội việc làm dành cho các ứng viên. Trong phần tuyển dụng, hơn 50 sinh viên các năm cuối đã dự thi các phần thi IQ, GMAT, Anh Văn, Java/.NET và phỏng vấn.

Công ty FPT Softwares Đà Nẵng là đơn vị gia công phần mềm cho thị trường nước ngoài, trong năm 2012 nhân lực của công ty gồm hơn 800 lập trình viên và trong năm 2013, công ty dự kiến tuyển thêm 200-300 lập trình viên mới. Việc công ty FPT Softwares Đà Nẵng và các công ty khác tham gia tuyển dụng tại trường Đại học Nha Trang là một cơ hội cho sinh viên Khoa CNTT làm quen với kỹ năng tìm việc và tìm hiểu nhu cầu của nhà tuyển dụng.


Ông Nguyễn Tuấn Phương, giám đốc FSoft Đà nẵng giới thiệu về công ty


Sinh viên trao đổi với nhà tuyển dụng


Sinh viên dự thi tuyển dụng

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN